Billigere og bedre

Nye E39 mellom Ålgård og Lyngdal vil komme på vannvittige 35.000.000.000 kroner. Altså 35 milliarder for rundt 105 kilometer ny vei som igjen betyr ca 333 millioner pr. kilometer. Hver kilometer vil i bompenger koste 3 kr. for personbiler og 9 kr. for store kjøretøy. Stor natur- og jordbruksområder vil bli berørt eller ødelagt. Er dette hva vi ønsker for fremtiden?

Selvsagt finnes det mye som taler for å bygge en 4-felts motorvei fra Ålgård til Kristiansand. Det aller viktigste er at faren for front-til-front kollisjoner blir eliminert og dermed unngås de farligste og mest dødelige ulykkene. Front-til-front kollisjoner i over 70 km/t er ofte synonymt med dødsulykker.

Å komme frem dit en skal på kortest mulig tid, er noe som betyr mye for mange. Spesielt for bedrifter er tid ofte det samme som penger. En ny 4-felts motorvei vil få ned reisetiden mellom Ålgård og Kristiansand drastisk, og dette er også et godt argument for ny motorvei.

At jeg likevel er og hele tiden har vært motstander av 4-felt motorvei gjennom bl.a Dalane, har mange årsaker. Da tenker jeg i første omgang på miljøvern og økonomi.

Når det gjelder miljø, har dette to sider. For det første snakker vi her om store inngrep både i naturlandskapet vårt og i jordbruksområder. Der nye E39 planlegges bygd består både av urørt natur og gode jordbruksarealer i distriktet vår. Når det gjelder utslipp av forurensende gasser, vil disse også øke. Dersom hastigheten økes fra 80 km/t til 110 km/t øker drivstofforbruket med 30%, og dermed øker også utslippene tilsvarende. Noen vil nok mene at dette er små utslipp i den store sammenhengen, men all negativ aktivitet gjør problemene med klima litt større.

Den nye 4-felt motorveien som er under planlegging, vil også få store økonomiske konsekvenser. 35 milliarder kroner er ufattelig mye penger å bruke på 105 kilometer med ny E39. Dette utgjør 333 millioner for hver kilometer, 333.000 kroner pr. meter eller 3.330 kroner pr. centimeter ny vei. Selv om en god del av prisen på nye E39 skal betales via bompengeinnkreving, vil store summer av fellesskapets penger brukes på veien. Penger som jeg mener kunne vært brukt på en helt annen måte.

Det vil også bli uforholdsmessig dyrt å bruke veien når den står ferdig. Rundt 3 kroner pr. kilometer er prisen byggherren Nye Veier har forespeilet i bompenger for å kjøre nye E39. Det vil si rundt 1.000 kroner tur/retur Ålgård – Kristiansand. Dette blir en ekstra kostnad som jeg mener er uholdbar. Vanskelig blir det også for bedrifter som bruker tungtransport for å få frem varer. Med en pris for disse på 9 kroner kilometeren, vil dette føre til mye høyere transportkostnader og lavere inntjening.

At dagens E39 må utbedres, er etter min mening helt innlysende. Men ikke ved å bygge helt ny vei. Jeg synes det er en bedre ide å utbedre den E39 vi har i dag.

Ved å ta utgangspunkt i dagens trase, er det svært mye penger å spare samtidig som vi da bevarer store natur- og jordbruksområder.

Jeg mener at dagens E39 kan utvides med et felt og midtdelere slik at vi får en 3-felts motortrafikkvei med en fartgrense på 90 km/t. Da vil fremkommeligheten bli bedre, reisetiden kortere og veien blir tilnærmet like trygg som ved bygging av en 4-felts motorvei. Kryssene blir da også på samme sted som i dag. Enkelt områder må selvsagt utbedres i større grad. Et eksempel er Vikeså der veien bør legges om.

En 3-felts motortrafikkvei brukes mange andre steder, bl.a på E18 ved Arendal. Det ekstra feltet varierer fra side til side, slik at det er mulig å passere andre som kjører saktere av ulike årsaker.

Hva en slik endring fra dagens E39 til en 3-felts motortrafikkvei ville ha kostet, vet jeg ikke. Er også usikker på om det har blitt regnet på dette. Men at det blir betraktelig billigere enn en 4-felt motorvei, er det ingen tvil om.

Noen mener at de som ikke ønsker bompengefinansiering, heller ikke trenger å bruke nye E39 når denne står ferdig. Man skal ifølge utbygger kunne bruke sideveier uten å betale bompenger. Økonomien til den enkelte skal altså styre om man har råd til å bruke den nye veien eller ikke. Jeg mener at da forsvinner hele poenget med selve utbyggingen. Da får vi tilstander som bl.a i Spania der store deler av motorveiene nesten ikke blir brukt pga høye bompengeavgifter.

Jeg mener at politikerne i Eigersund kommune skal si nei til bompengefinansiering av en 4-felts motorvei av grunnene jeg har nevnt tidligere i innlegget. Da får vi kanskje også stoppet denne veien som ikke bare vil ødelegge naturen og jordbruksområder samt gi økt forurensning, men som også vil føre til en kraftig økning av (og enda flere) avgifter som det allerede er nok av for bilister og bedrifter med transportbehov i Norge i dag.

Arild S. Meland

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s