Fra sykkelby til busskommune

De fleste har innsett at Egersund dessverre ikke er eller kommer til å bli den sykkelbyen noen har sett for seg at den skal bli selv om vi bl.a har Nordsjørittet, sykkelparkeringshus på Areneset og forsøk med EL-sykler for et 20-talls arbeidsfolk på Øyne. Dette er vel og bra. Men jeg mener det går altfor…

Plukk opp dritten selv!

Det er dessverre igjen mye hundedritt som ligger langs veier og stier i Egersund og omegn. Årsaken er selvfølgelig såre enkel; hundeeiere som tar dyret sitt med på luftetur, men som ikke er like nøye med å plukke opp hundedritten. Dette ligger dermed igjen rundt om der folk ferdes. Ingenting er vel mer irriterende og…

Mindre folk i sentrum – hva gjør vi nå?

Det er ingen poeng i å hovere og si «Hva var det vi sa?», denne saken er for viktig til det. Men nå begynner virkelig konsekvensene av parkeringsordningen i sentrum å utkrystallisere seg. Ikke kun pga det som Torger Torgersen nevner i dagens Dalane Tidende, men også tilbakemeldinger fra sentrumsforeningen om mindre folk i sentrum…

Viktig med Ole Brumm i leksedebatten

Jeg kaster meg på debatten om elever bør ha lekser på skolen eller ikke, og min påstand er at mange av leksene med fordel kan kuttes ut på ungdomsskolen. På barneskolen, og da spesielt på småtrinnene (1 – 4. klasse) må lekser derimot være en naturlig del av skolegangen til elevene. Her trengs det mye…

Egersundssangen blir Eigersundssongen

Arbeidet i Musikk- og Kulturstyret er nå ferdig med å endre vår egen «Egersundssangen». Formålet har vært å gjøre den mer folkelig. Språket er forandret ved at nynorsken kommer inn i versene samt at den er omskrevet til et mer moderne og forståelig språk for barn og ungdom i byen og kommunen. Det nye navnet…