Rådmannen trosser Brannsjefen

Rådmannen anbefaler at eventuell ny brannstasjon blir lagt på Tengsareid sammen med resten av teknisk avdeling. Dette skal det så tas stilling til i planteknisk utvalg tirsdag 8.mars. Senere skal saken behandles i formannskapet og kommunestyret. Egersund Avis har tidligere skrevet om saken, og har gått igjennom sakspapirene som skal oversendes planteknisk avdeling. Der kom det klart…

Nytt sykehjem og sykehus på Lagård

Planteknisk utvalg har vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for videre utbygging av sykehus og sykehjem på Lagård ut til offentlig ettersyn. Dette er litt av det planen legger opp til. Sykehustomta er et sameie mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF. Grøntområde vest for eksisterende bygningsmasse ønskes delt mellom partene og utnyttet til fremtidig…

På Egersunds tak

Er man oppe på toppen av Kråkefjellet, kan en nyte den flotte utsikten over byen vår. Høsten og vinteren har blitt den flotteste tiden der opp. Grunnen er at snart gror hele toppen igjen av busker, kratt og trær. Når nå våren snart kommer, spretter bladene på trærne og den flotte utsikten blir sterkt redusert. På eldre bilder…